Adress och telefonnummer

Professionell Produkt Media Lidingö AB
Södra Kungsvägen 63
181 32 Lidingö

Telefonnummer: 08-636 50 50
Efter växelns stängning: 070-65 95 444

info@ppab.nu